Kategorie

Obchodní podmínky

 
Pozorně si přečtěte následující obchodní podmínky. Používáním těchto internetových stránek dáváte souhlas s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením Vaší elektronické nebo telefonické objednávky dáváte souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto obchodní podmínky.

 

Kontakt

Můžete nám napsat přes náš kontaktní formulář

Naše emailová adresa je info@topkliky.cz

Naše telefonní čísla (10: 00-18: 00):
+421 948 179 226 - informace o objednávkách a dodacích lhůtách, technické informace

Sídlo firmy: DesignShop s.r.o.
L. Novomeského 36
902 01 Pezinok
Slovenská republika
IČO: 50 075 071
DIČ: 2120164992
IČ DPH: nejsme plátci DPH
Odpovědná osoba: Lenka Kosktová

Společnost je registrována v obchodním rejstříku:
Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sro pod vložkou č.: 107837/B

Náš internetový obchod nemá kamennou prodejnu.
Bankovní spojení (Česko):
2900909032/2010 Fio Banka, Měna: CZK

Bankovní spojení (Slovensko):
2100909026/8330 Fio Banka, Měna: EUR

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI):
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk


Cena

Všechny ceny uváděné na našich jsou koncové.


Elektronické nakupování

Použijte naše přehledné internetové stránky na elektronické nakupování. Vyberte požadované produkty kliknutím na tlačítko "přidat do košíku" na stránce daného produktu a když jste připraveni potvrdit závaznou objednávku, klikněte na Váš nákupní košík v pravém horním rohu stránky.

Pozor!

Nepřevzetím či odmítnutím zásilky kupující porušuje podmínky kupní smlouvy. V tomto případě je kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 400kč která pokrývá náklady spojené s odesláním, zabalením a zpětným vrácením zboží.

Doprava

V případě, že máme zboží na skladě a objednávka je vytvořena před 12:00, Vaši zásilku odešleme ještě týž den, jak jste objednávku potvrdili.
Ke každé zásilce je přiložen daňový doklad (faktura) a případně záruční list, pokud funkci záručního listu neplní samotný daňový doklad.Dodací lhůty

Nabídka zboží uváděna na našich stránkách nepředstavuje aktuální stav zásob, ale sortiment, který nabízejí naši dodavatelé. Část zboží je k dispozici na skladě a část je třeba zajistit od dodavatelů. Proto je v mnoha případech dodací lhůta závislá na rychlosti dodání zboží dodavatelem. U některých výrobků se dodací lhůta může prodloužit, protože se může stát, že dodavatel nemá objednané zboží na skladě a je třeba počkat na dodávku z centrálního skladu v zahraničí. V takovém případě je odběratel o tom včas vyrozuměn a má možnost bezplatně stornovat objednávku, pokud mu prodloužená dodací lhůta nevyhovuje. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na jím určený účet do 15 dnů od zrušení objednávky.

 

Způsob platby

Akceptujeme následující způsoby platby:
Dobírka - za zboží zaplatíte kurýrovi nebo na odběrném místě Zasilkovna.cz v hotovosti

Při použití jakékoliv možnosti platby nejsou účtovány žádné dodatečné poplatky.

 

 

Reklamace

 • Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen o prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.
 • V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit po úplné úhradě ve smyslu § 151a násl. Občanského zákoníku.
 • Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 • Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně v prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 • Odpovědnost za vady se vztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
d. zanedbáním péče a údržby o zboží,
e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek,
g. na zboží nebo část zboží resp. chybu, pro kterou byla sjednána nižší cena ao které kupující věděl v době provedení objednávky.
 • Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.
 • Odpovědnost za vady se nevztahuje také si na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou výše avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu). Zobrazit reklamační formulář >>
 • Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 • Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo právo na výměnu zboží za nové.
 • Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
a. při odstranitelné chybě kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
b. při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
c. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 • Poškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.
 • Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 

 

Záruka vrácení peněz do 14 dnů

 • Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 • Spotřebitel je povinen, jestliže toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je potřeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. Zobrazit formulář odstoupení od smlouvy >>
 • Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 • Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 • Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 • Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákonu č. 102/2014. Z.z - jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (produkty s různými variantami velikostí).
 • Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží

 

 • Odběratel objednává zboží prostřednictvím nákupního košíku internetového obchodu.
 • Internetový obchod potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámí odběrateli termín, kdy bude zboží k dispozici. Na vámi uvedenou e-mailovou adresu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.
 • Internetový obchod následně zajišťuje dopravu prostřednictvím přepravní služby, kterou odběratel specifikuje v objednávce.
 • Zboží je pečlivě zabalený a zabezpečený. Odběratel je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
 • Internetový obchod se zavazuje dodat správný druh a množství zboží, tak jak byla uvedena v době objednávky, na základě objednávky zákazníka v dohodnuté ceně.
 • Spolu se zbožím je odběrateli dodán i daňový doklad (faktura), dodací list a záruční list.
 • Odběratel se potvrzením objednávky zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží sjednanou částku, která je zobrazena na objednávce.
 • Za zboží odpovídá internetový obchod do jeho převzetí odběratelem. Zboží a služby se považují za převzaté odběratelem od doby, kdy internetový obchod odběrateli nebo jeho zástupci umožní fyzicky disponovat se zbožím nebo službami v prostorách internetového obchodu nebo na jiném dodacím místě.
 • Internetový obchod má právo objednávku zrušit v případě, kdy není možné zboží zabezpečit. V takovém případě odběrateli ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši nebo mu nabídne náhradní zboží, resp. jiné řešení, pokud s tím odběratel souhlasí.
 • Internetový obchod nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou, resp. přepravní službou.
  Za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní službou odpovídá přepravní služba, u které je přepravované zboží vždy pojištěn. Takové případy řešíme dodáním nového zboží po zaplacení škod přepravní službou.
 • Internetový obchod nenese odpovědnost za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce příp. distributora v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek. V takovém případě má odběratel nárok na vrácení peněz v plné výši. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny na jím určený účet do 15 dnů, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 • Ceny uváděné na stránkách, které mají být uhrazeny odběratelem, zahrnují daň z přidané hodnoty.
 • V případě, že zákazníkovi není možné dodat celou objednávku sumárně, informujeme ho telefonicky nebo e-mailem ohledně možnosti náhradního dodání popřípadě rozdělení dodávky objednávky.
 • Zrušení objednávky je ze strany odběratele možné do 24 hodin, resp. do doby expedice tovaruAk kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na jím určený účet do 15 dnů od zrušení objednávky. Při splnění těchto podmínek je zrušení objednávky bez storno poplatků. Zrušení objednávky oznámí odběratel přes náš kontaktní webový formulář. resp. pod vzájemné dohodě jejich doručí jiným způsobem.
 • Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány výhradně podle zákona č. 428/2002 Zz, především pro řádné naplnění kupní smlouvy. Provozovatel se zavazuje, že poskytnuté údaje neposkytne třetí osobě, kromě ustanovení ve smyslu uvedeného zákona. Kupující má právo kdykoliv požádat provozovatele e-mailem o vymazání poskytnutých údajů z databáze provozovatele.
 • Zákazník prohlašuje, že souhlasí s používáním elektronických komunikačních prostředků.

 

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 • Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 • Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 • Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracované v bezpečnostních opatřeních.

 

Zákony a vyhlášky použité v těchto obchodních podmínkách jsou platné podle země ve které sídlí naše firma.

Poslední aktualizace 10.12.2015